मी द्राक्ष वाईन उद्योग उभारू शकतो का?

150.00

द्राक्ष वाईन उद्योग उभारणीसंबंधी सविस्तर माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे

In stock

Description

अनुक्रमणिका

१. द्राक्ष प्रक्रिया उद्योगाकडे वळणे काळाची गरज
२. द्राक्ष प्रक्रिया उद्योगाला शासनाचे प्राधान्य
३. द्राक्ष वाईन उद्योगाची उभारणी
४. वाईन द्राक्ष बागेची उभारणी व लागवड
५. द्राक्ष वाईन प्रकल्पात वाईनची निर्मिती
६. द्राक्ष वाईनची विक्री व विपणन व्यवस्था
७. द्राक्ष वाईन उद्योग उभारणीसाठी शासनाचे आर्थिक सहायय
८. द्राक्ष वाईन उद्योगाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा इटालीशी करार
९. द्राक्ष वाईन उद्योग : स्वानुभव
१०. परिशिष्टे
a) वाईन उद्योगाबाबत सल्लामसलत करण्यासाठी काही निवडक संस्था व त्यांचे पत्ते
b) वाईन संदर्भात लागणारी यंत्रसामुग्री व इतर साहित्य तयार करणारे कारखाने व त्यांचे पत्ते
c) महाराष्ट्रातील सर्व वाईन प्रकल्पांची यादी व त्यांचे पत्ते

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.