आमची ठळक वैशिष्टे

निवडक पुस्तके

व्यावसायिक आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी उपयुक्त आशी निवडक पुस्तके.

मराठी भाषांतर

जगभरातील सर्वोत्तम आशी वाचनीय पुस्तके मराठी भाषेत.

तत्पर सेवा

ऑर्डर केल्यानंतर कमीत कमी वेळेत घरपोच वितरण.

प्रेरणादायी पुस्तके


आत्मविश्वासाने संकटाला सामोरे जाण्याकरिता प्रेरित करणारी पुस्तके.

व्यवसाय मार्गदर्शन


नव उद्योजकांना मार्गदशन करणारी काही निवडक पुस्तके

व्यवसाय माहिती


विविध व्यवसायांची सविस्तर माहिती देणारी पुस्तके

अर्थसाक्षरता विषयक


श्रीमंतीचा मार्ग सांगणारी अर्थसाक्षरतेविषयक उपयुक्त पुस्तके

TOP