भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग

100.00

विविध प्रकारच्या भाजीपाला प्रक्रिया उद्योगांची माहिती, संधी, प्रकल्प अहवाल, परवाने, कर कायदे इत्यादीसंबंधी उपयुक्त माहिती देणारे पुस्तक

Out of stock

  Ask a Question

Description

अनुक्रमणिका

भाग १
१. भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग
२. भाज्यांचे आहारातील महत्व
३. भाजीपाल्यावरील विविध प्रक्रिया
४. खाद्यपदार्थांचे परिरक्षण
५. आवश्यक घटक पदार्थ
६. विविध प्रक्रियायुक्त उत्पादने
७. काढणीनंतरचे व्यवस्थापन
८. प्रक्रियायुक्त पदार्थ खराब न होण्यासाठी घ्यावयाची काळजी
९. पॅकेजिंग साहित्य
१०. यंत्रसामग्री व साहित्य
११. हॅसेप (HACCP) कार्यप्रणाली
१२. लघुद्योग नोंदणी
१३. अर्थसहाय्य योजना
१४. नमुना प्रकल्प अहवाल

भाग २
१. उद्योजकता आणि उद्योग
२. उद्योगांचे प्रकार
३. उद्योग उभारणीचे टप्पे
४. उद्योग व्यवस्थापन
५. प्रकल्प अहवाल
६. लघुद्योगांसाठी आवश्यक परवाने व कर कायदे

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

General Enquiries

There are no enquiries yet.