व्यक्तिमत्व कसे घडवाल ?

80.00

व्यक्तित विकासासाठी उपयुक्त माहिती या पुस्तकात दिलेली आहे

Out of stock

Description

अनुक्रमणिका

१. व्यक्तिमत्व संकल्पना व स्वरूप
२. स्वक्तीमत्व – वर्गीकरण
३. संपन्न व्यक्तिमत्व
४. मनसशास्त्रज्ञ व व्यक्तिमत्वविषयक विविध उपपत्ती
५. व्यक्तिमत्वावर परिणाम करणारे घटक – कुटुंब
६. व्यक्तिमत्वावर परिणाम करणारे घटक – समाज
७. व्यक्तिमत्वातील काही गुणविशेष
८. व्यक्तिमत्वातील काही ऋणात्मक गुणविशेष

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.