मत्स्यशेती उद्योग

110.00

मत्स्यपालन उद्योगाविषयी या पुस्तकात सविस्तर माहिती दिलेली आहे.

Out of stock

  Ask a Question

Description

गोडवा प्रकाशन

अनुक्रमणिका

१. माशांचे आहारातील महत्व
२. मत्स्यव्यवसायाची दिशा व रोजगार निर्मितीच्या संधी
३. मत्स्यसंवर्धनाकरिता पाण्याच्या गुणवत्तेचे निकष
४. मत्स्य संवर्धनासाठी पाण्याची गुणवत्ता
५. मत्स्यसंवर्धनासाठी विविध मत्स्यजाती
६. मत्स्यशेतीसाठी माशांच्या व कोलंबीच्या योग्य जाती
७. गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन
८. भातशेतीतील मत्स्य संवर्धन
९. नापीक / पडीक जमिनीतील मत्स्यशेती
१०. सायप्रिनसची मत्स्यशेती आणि प्रजनन
११. माशांचे पौष्टिक खाद्य
१२. गोड्या पाण्यातील माशांची वाहतूक व विक्री व्यवस्था
१३. गोड्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन
१४. गोड्या पाण्यातील कोळंबी बीजांची निर्मिती
१५. निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबीचे उत्पादन
१६. कोळंबीचे खाद्य
१७. कोळंबी उत्पादन व्यवस्थापन
१८. कोळंबी शेती प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा
१९. शोभिवंत / रंगीत मत्स्यपालन उद्योग
२०. मत्स्यालयात रंगीत मासे व त्यांचे व्यवस्थापन
२१. एंजल माशाची प्रजनन पद्धत
२२. शोभिवंत, रंगीत माशांचे खाद्य
२३. मत्स्यालयासाठी पाणवनस्पती
२४. शभिवंत माशांचे रोग व त्यावर उपाययोजना
२५. मत्स्य प्रक्रिया १ – भारतातील सुरिमी उद्योग
२६. मत्स्य प्रक्रिया २ – आयसीन ग्लास व कल्प मासा
२७. माझे व मत्स्यपदार्थांची विक्री – सद्यस्थिती व उपाय
२८. मत्स्य व्यवसाय विभागाची रचना व कार्ये
२९. विविध राज्यातील मत्स्य प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “मत्स्यशेती उद्योग”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

General Enquiries

There are no enquiries yet.